Albrail nenshkruan MoU me Menaxheret e Infrastruktures se rajonit

Albrail nenshkruan MoU me Menaxheret e Infrastruktures se rajonit

Viti 2021 është caktuar si Viti Evropian i Hekurudhave, duke theksuar përfitimet e hekurudhës si një mjet transporti i qëndrueshëm, i zgjuar dhe i sigurt. Si pjesë e këtij viti të veçantë, Banka Evropiane e Investimeve (EIB), Transport Community (TCT) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), organizuan më 13 shtator 2021 në Beograd Samitin e parë rajonal te hekurudhave të Ballkanit Perëndimor ndonjëherë.

Në këtë ngjarje morën pjesë Komisionerët e BE -së të ftuar, ministritë përgjegjëse për transportin e rajonit të Ballkanit Perëndimor, vendet anëtare të BE -së fqinje, BERZH, EIB, Institucionet Evropiane dhe kompanitë hekurudhore.

Samiti i Hekurudhave te Ballkanit Perëndimor mblodhi së bashku anëtarët e Komunitetit të Transportit, institucionet financiare ndërkombëtare, industrinë e transportit dhe universitetet. Ky Samit promovoi Vitin Evropian të Hekurudhave, si dhe rrit integrimin e sistemit hekurudhor të Ballkanit Perëndimor me sistemin hekurudhor të BE -së. Qëllimi i tij është të avancojë axhendën e politikave rajonale, evropiane dhe globale të transportit, si dhe të sigurojë që ajo të vazhdojë të kontribuojë në një zhvillim më të sigurt, efikas, ndërveprues, të digjitalizuar, të qëndrueshëm dhe të gjelbër të sistemeve të transportit hekurudhor në rajonin e Ballkanin Perëndimor.

Samiti gjithashtu veproi si një platformë për diskutim në lidhje me çështjet e identifikuara të politikave dhe projekteve në hekurudhë të përmendura nga dy dokumentet strategjikë nga Komisioni Evropian, Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor dhe Strategjia e Lëvizshmërisë së Qëndrueshme dhe të Zgjuar.

Përveç diskutimeve, Samiti si platformë lejoi shkëmbimin e njohurive, promovimin dhe shkëmbimin e ekspertizës midis vendimmarrësve të ndryshëm të transportit dhe shoqërisë civile.

Në vazhdim, Albrail nënshkroi një Memorandum Bashkepunimi me Menaxherët e tjerë të Infrastrukturës Hekurudhore të rajonit për të promovuar transportin e sigurt dhe harmonizimin e standardeve.

15.09.2021

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.