Albrail shton floten e lokomotivave

Albrail shton floten e lokomotivave

Ne fillim te muajit Shtator 2019, Albrail shtoi floten e mjeteve me Lokomotiven No T 770 254-0, me 6 akse dhe me fuqi 993 KW. Kjo lokomotive do te kete destinacion transport e manover dhe do te jete pjese e inventarit te mjeteve hekurudhore terheqese te ALBRAIL.

Tashme Albrail ka mundesine qe te ofroje garanci te plote ne transportin hekurudhor te mallrave ne linjen Fier – Vlore, si nje menyre komunikimi te lire, pa trafik dhe pa ndotje mjedisi.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.