Albrail merr pjese ne Samitin e Ekselences Hekurudhore

rail_excellence_summit_2023

Albrail mori pjese ne Samitin e Ekselencës Hekurudhore qe u organizua nga Komuniteti i Transportit ne 21 Shkurt 2023 ne Prishtine.  Pjesëmarrësit në...

Read More

Rishikimi i Deklarates se Rrjetit 2022

deklarata_rrjetit_2022

Ne kuader te permiresimit te vazhdueshem, shoqeria koncesionare Albrail shpk ka rishikuar Deklaraten e Rrjetit 2022 se bashku me Anekset perkatese, ne...

Read More

Deklarata e Rrjetit 2022

deklarata_rrjetit_2022

Shoqeria koncesionare Albrail shpk  publikon Deklaraten e Rrjetit 2022, se bashku me Anekset perkatese. Kjo deklarate eshte ne zbatim te detyrimeve te...

Read More

Albrail nenshkruan MoU me Menaxheret e Infrastruktures se rajonit

photo_IM

Viti 2021 është caktuar si Viti Evropian i Hekurudhave, duke theksuar përfitimet e hekurudhës si një mjet transporti i qëndrueshëm, i zgjuar dhe i sig...

Read More

Certifikohen Inspektoret e Sherbimit te Albrail

ceremonia_inspektoreve

Ne kuader te bashkepunimit me shoqerine publike Hekurudha Shqiptare sha, u zhvillua sot ceremonia e dorezimit te certifikatave per 5 punonjes te shoqe...

Read More

Deklarata e Rrjetit 2021

Shoqeria koncesionare Albrail shpk  publikon Deklaraten e Rrjetit 2021, se bashku me Anekset perkatese. Kjo deklarate eshte ne zbatim te detyrimeve te...

Read More

Ndryshim ne menaxhimin e shoqerise

Ne daten 8 shkurt 2020 Z. Dritan Spahiu u emerua Administratori i ri i shoqerise Albrail shpk, duke zevendesuar z. Judmir Dervishaj. Z. Spahiu ka nje ...

Read More 0

Albrail shton floten e lokomotivave

Ne fillim te muajit Shtator 2019, Albrail shtoi floten e mjeteve me Lokomotiven No T 770 254-0, me 6 akse dhe me fuqi 993 KW. Kjo lokomotive do te ket...

Read More 0

Albrail licencohet ne menaxhimin e infrastruktures dhe transportin hekurudhor

Shoqeria Albrail u pajis ne daten 26.12.2018 nga QKB me licencen e “Veprimtaria e transportit hekurudhor te mallrave dhe udhetareve ne rrjetin h...

Read More 0

Albrail fillon transportin hekurudhuror

Ne Dhjetor 2018 Albrail filloi transportin hekurudhor te naftes bruto me tren me vagona cisterne ne linjen hekurudhore Fier – Vlore. Inventari i...

Read More 0
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.