Albrail eshte fituese e koncesionit te rehabilitimit te hekurudhes Fier-Vlore & Fier – Ballsh

Mbas nje procedure konkurimi, shoqëria “Albrail” sh.p.k dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, më datë 04 Shkurt 2016 lidhen Kontratën e “Ko...

Read More 0
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.