Deklarata e Rrjetit 2024

Shoqeria koncesionare Albrail shpk  publikon Deklaraten e Rrjetit 2024, se bashku me Anekset perkatese. Kjo deklarate eshte ne zbatim te detyrimeve te...

Read More

Deklarata e Rrjetit 2023

deklarata_rrjetit_2023 ..

Shoqeria koncesionare Albrail shpk  publikon Deklaraten e Rrjetit 2023, se bashku me Anekset perkatese. Kjo deklarate eshte ne zbatim te detyrimeve te...

Read More
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.