Certifikohen Inspektoret e Sherbimit te Albrail

Certifikohen Inspektoret e Sherbimit te Albrail

Ne kuader te bashkepunimit me shoqerine publike Hekurudha Shqiptare sha, u zhvillua sot ceremonia e dorezimit te certifikatave per 5 punonjes te shoqerise Albrail, te cilet kaluan me sukses kursin e Formimit Profesional për Inspektor Shërbimi.

Ky eshte nje hapat e ndermarre nga shoqeria koncesionare Albrail shpk, per te garantuar jo vetem respektimin e kuadrit ligjor ne fuqi por edhe ofrimin me cilesi te transportit hekurudhor.

Albrail, 23.07.2021

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.