Inspektoriati Hekurudhor certifikon shoqerine Albrail

Inspektoriati Hekurudhor certifikon shoqerine Albrail

Mbas disa inspektimesh te kryera, Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor realizoi me sukses certifikimin e mjeteve levizese te shoqerise Albrail. Konkretisht, u certifikuan 2 lokomotivat e shoqerise si dhe vagonet cisterne te marre me qera nga shoqeria GATX.

Gjithashtu, Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor realizoi me sukses certifikimin e linjes hekurudhore Fier-Vlore, e cila ploteson kushtet teknike te industrise hekurudhore.

Ne kete menyre, u be e mundur fillimi i transportit hekurudhor per here te pare nga sektori privat, ne saje te bashkepunimit dhe mbeshtetjes pozitive nga Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor.

10.12.2018

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.