Karriera

Jemi në kërkim të njerëzve për t’u bashkuar me ekipin tonë, në disa role të ndryshme. Jemi të interesuar në gjetjen e ekspertëve teknikë, drejtues dhe persona që mund të realizojnë projekte të suksesshme brenda afateve kohorë dhe buxhetorë.

Kjo është arsyeja pse ne i kushtojmë shumë vëmendje krijimit të kulturës së duhur të punës. Ajo bazohet në respekt kolektiv për etikën dhe parimet, ku ju inkurajoheni të shpalosni talentin tuaj plotësisht. Ne lulëzojmë duke përqafuar diversitetin, qoftë ai nga prejardhja shoqërore, etnike, aftësitë ndryshe, gjinia, mosha, feja, seksualiteti apo çdo karakteristikë tjetër e mbrojtur – e dimë që diversiteti hap një potencial të pasur për mënyra të reja të të menduarit, duke na ndihmuar të ndërtojmë ekipe të suksesshme dhe fitimtare.