MJETET LËVIZËSE

Për të mundësuar një transport mallrash efektiv dhe të qëndrueshëm, Albrail ka krijuar flotën e transportit hekurudhor që përbëhet nga 3 lokomotiva të prodhimit CKD, 2 të tipit 770 dhe 1 e tipit 711, si edhe 33 vagonë cisternë të prodhimit belgo-francez.

Lokomotiva T 770 526-2

Eshte e tipit Diesel-Elektrike, e destinuar per transport e manover, me fuqi 993 Kw, prodhuar ne Ceki ne Uzinen CKD-Prage ne vitin 1984, ka kryer Remontin e Pergjithshem ne vitet 2017-18, me 6 akse active te lidhura me 6 motore elektrik DC-Traksioni, me peshe 120 Ton. Ka ardhur ne Fier ne pronesi te Albrail me date 16.05.2018.

Lokomotiva T 770 254-2

Eshte e tipit Diesel-Elektrike, e destinuar per transport e manover, me fuqi 993 Kw, prodhuar ne Ceki ne Uzinen CKD-Prage ne vitin 1988, ka kryer Remontin e Pergjithshem ne vitin, me 6 akse active te lidhura me 6 motore elektrik DC-Traksioni, me peshe 120 Ton. Ka ardhur ne Fier me date 08.08.2019.

Lokomotiva T 711 081-0

Eshte e tipit Diesel-Elektrike e destinuar per manover, me fuqi 185 Kw, prodhuar ne Ceki ne Uzinen ZOS-Nymburk ne vitin 2004, ka kryer Remontin e Pergjithshem ne vitin 2018, me 3 akse active te lidhura me 1 motor elektrik DC-Traksioni, me peshe 40 Ton. Ka ardhur ne Fier me date 16.05.2018.

Vagonat

Albrail ka ne pronesi 33 vagone-cisterne, te cilet sherbejne per transportin e naftes bruto nga Fieri ne Vlore.