Ndryshim ne menaxhimin e shoqerise

Ndryshim ne menaxhimin e shoqerise

Ne daten 8 shkurt 2020 Z. Dritan Spahiu u emerua Administratori i ri i shoqerise Albrail shpk, duke zevendesuar z. Judmir Dervishaj. Z. Spahiu ka nje karriere te gjate ne menaxhim, duke filluar nga 2001 tek Hellenic Petroleum, me pas Drejtor ne Ministrine e Energjise & Industrise si dhe se fundmi Administrator i shoqerise publike Albpetrol sha.

Albrail falenderon Z. Dervishaj per sherbimet e kryera dhe i uron suksese ne jeten e metejshme profesionale.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.