Rreth  Nesh

Shoqëria koncesionare ALBRAIL SH.P.K, është themeluar më 13 Janar 2016, regjistruar me numër NUIS L61314003H dhe adresë qëndrore Bulevardi ʺ Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati V/2, Tiranë – Albania,

Projekti i riaktivizimit të transportit hekurudhor në zonën Fier-Vlorë-Ballsh nisi si një ide inovative e ortakëve të shoqërisë, Alb – Star Shpk dhe Matrix Konstruksion Shpk e konkretizuar me prezantimin e ofertës së pakërkuar pranë Ministrisë së Trasportit dhe Infrastrukturës e cila mbështetej në një plan real investimi të realizuar me asistencën e shoqërisë italiane Italferr.

Falë eksperiencës, angazhimit dhe seriozitetit të shoqërive ortake, Albrail u shpall fitues i koncesionit dhe nënshkroi më datë 04 Shkurt 2016, një Kontratë me objekt “Koncesioni/Partneriteti Publik Privat të formës (ROT) për Rehabilitimin, Operimin dhe Transferimin e Infrastrukturës Hekurudhore Fier–Ballsh, Fier-Vlorë”, me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës të Republikës së Shqipërisë.

HISTORIKU

Albrail realizoi me sukses për një periudhë dy vjecare (2017-2018) rehabilitimin e degëzimit hekurudhor të rafinerisë Fier, linjës hekurudhore që lidh stacionet e mallrave Fier dhe Vlorë dhe infrastrukturën hekurudhore në stacionet ndërmjetëse. Po ashtu, u ndërtua në pjesën fundore të degëzimit të rafinerisë Fier një stacion ngarkimi për cisternat hekurudhore i cili do të mundësonte realizimin për herë të parë të transportit hekurudhor të naftës bruto nga Fieri në drejtim të terminalit të Petrolifera Italo – Albanese në Vlorë.

Për të mundësuar një transport mallrash efektiv dhe të qëndrueshëm, Albrail ka krijuar flotën e transportit hekurudhor që përbëhet nga 3 lokomotiva të prodhimit CKD, 2 të tipit 770 dhe 1 e tipit 711, si edhe 33 vagonë cisternë të prodhimit belgo-francez.

Aseti më i rëndësishëm i shoqërisë Albrail janë punonjësit e saj të cilët falë profesionalizmit dhe eksperiencës së tyre shumëvjecare në transportin hekurudhor shqiptar, bëjnë të mundur realizmin me sukses të transportit hekurudhor në zonën e koncesionit.

I nisur si një projekt modest me vetëm 3 punonjës në fillimin e vitit 2016, tashmë shoqëria Albrail ka në strukturat e saj rreth 80 punonjës që ofrojnë kontributin e tyre në realizimin e një rritje të qëndrueshme afatgjatë të saj.

Më dhjetor 2018, Albrail filloi operacionet e transportit hekurudhor të naftës bruto në drejtim të Vlorës duke rritur gradualisht volumin e transportit dhe plotësuar nevojat e klientit të saj strategjik Bankers Petroleum Ltd. Aktualisht shoqëria ka arritur shifra rekord të transportit ditor prej më shumë se 2,000 tonësh duke u bërë transportuesi më i rëndësishëm në Shqipëri sa i përket volumit të transportit hekurudhor të mallrave.

Suksesi i shoqërisë Albrail bazohet në kulturën tonë organizative e cila inspiron sigurinë e transportit dhe bashkëpunimin korrekt me klientët. Falë kësaj kulture, ne garantojmë klientët tanë se i gjithë stafi i Albrail ndihet i përkrahur, i përgjegjshëm dhe i përkushtuar ndaj objektivave të përbashkët.

VIZIONI

Vizioni i shoqërisë Albrail është të bëhet gradualisht transportuesi i pare hekurudhor i mallrave dhe pasagjerëve në rrjetin shqiptar përmes ofrimit të një shërbimi të shpejtë, cilësor, të sigurt dhe të besueshëm.

MJEDISI

Albrail synon të riaktivizoj një transport të harruar në më shumë se dy dekada duke zhvilluar zgjidhje inovative transporti dhe krijuar vlera për klientët, palët e lidhura me transportin e shoqërisë dhe punonjësit si shoqëria më e sigurt dhe më e besueshme hekurudhore.

Shoqëria planifikon të ndërtojë një pozicion të fortë në tregun vendas duke shfrytëzuar eksperiencën e partnerëve të saj në industrinë e transportit si dhe mungesën e një klime konkuruese në industrinë e transportit hekurudhor. Albrail synon të krijojë një sistem hekurudhor që siguron një lëvizje efektive të mallrave dhe ofron një zgjidhje komode dhe ekonomike për pasagjerët, duke mbështetur zhvillimin ekonomik të zonës dhe qëndrueshmërinë mjedisore.

OBJEKTIVAT

  • Të promovojë lëvizjen efektive të mallrave dhe pasagjerëve;
  • Të inkurajojë lidhjen intermodale midis llojeve të ndryshme të transportit (hekurudhor, rrugor dhe portual);
  • Të ofrojë mundësi më të mëdha ekonomike për SME-t dhe bizneset e mëdha në vend;
  • Të nxisi zhvillimin ekonomik vendor dhe kombëtar;
  • Të promovojë qëndrueshmërinë mjedisore;
  • Të promovojë operacione të sigurta në linjën hekurudhore që administohet prej saj;
  • Të integrojë operacionet e saj me rrjetin hekurudhor rajonal dhe europian.